Služby daňového poradce, daňové přiznání, odklad daně

Chcete mít svá daňová přiznání v pořádku? Zkontrolované daňovým poradcem? Nabízíme zprostředkování služeb:

 •  daňové poradenství pro podnikatele - fyzické osoby
 •  daňové poradenství pro s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.
 •  zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob, přiznání  k dani silniční, k dani z nemovitosti, k dani z převodu nemovitostí, atd.
 •  související povinné přehledy, např. souhrnné hlášení, které je nutno zasílat finančnímu úřadu elektronicky, apod.
 •  odklad podání daňového přiznání a odklad platby daně z příjmu (po celé ČR)
 •  sestavení vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 •  sestavení vyúčtování srážkové daně
 •  zastupování před finančním úřadem v běžných záležitostech jako je vyhotovení daňového přiznání
 •  zastupování a pomoc při daňových kontrolách a vytýkacích řízeních
 •  kvalitní práci u nás provádí daňoví poradci s registrací u Komory daňových poradců České republiky

 

Práce našich externích daňových poradců spočívá též v odhalování případných chyb v účetnictví a v daňových přiznáních (pokud si účetnictví vede klient sám, či má svou účetní). Pokud klientovi zpracovává účetnictví naše účetní, daňový poradce funguje jako možná odborná podpora.

  Chci zajistit odklad daně.  

  Domluvit schůzku  

 

 

 

Nechcete mít problémy s finančním úřadem? Uvítáte přiznání s kulatým razítkem daňového poradce? Chcete věnovat více času vlastnímu podnikání nebo raději častému a podrobnému studiu daňových zákonů a papírování?

Daňové poradenství je především o správném uplatňování daňových zákonů při hledání těch nejvýhodnějších podnikatelských rozhodnutí. Úsporám také napomáhá průběžné sledování výsledků hospodaření, minimalizace případných chyb a snaha si uplatnit vše, co je pro firmu klienta za daných zákonných podmínek možné a výhodné.  

Náš poradce klientům posuzuje možné varianty řešení podle toho, jak jsou výhodná pro klienta. Práce našeho daňového poradce není drahá, a to i vzhledem k tomu, kolik může firmě ušetřit. Při využívání služby vedení účetnictví nebo zpracování daňové evidence získává klient výhodnější podmínky pro služby daňového poradce.

Hodinová sazba externího daňového poradce 990 Kč/h viz orientační ceník účetních a externích daňových služeb.

Kontakt

 • ASCALON CZ, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 59
   
   
   
 • Praha 2 - Vinohrady
 • PSČ 120 00
 •  
   
   
 • Tel.: +420 222 760 440

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici od Pondělí do Pátku od 9:00 do 18:00 hod.