12 čec

DPH - daň z přidané hodnoty 2013 a 2014

Co je vhodné zjistit o DPH? DPH znamená daň z přidané hodnoty. Jak se určuje daň z přidané hodnoty? Kdy se nás týká povinnost registrace k DPH? Hledáte sazby DPH? Je skupinová registrace ýhodná?

Co je důležité vědět o DPH? Zkratka DPH znamená daň z přidané hodnoty. Podle čeho se sazba daně z přidané hodnoty určuje? Za jakých okolností se nás povinnost registrace k DPH týká? Jaké má daň z přidané hodnoty sazby? A je pro nás skupinová registrace výhodná?


Pokud jste fyzická nebo právnická osoba provádějící ekonomickou činnost, jste považováni za osobu, která je tzv. povinná k dani. Jako ekonomické činnosti jsou označovány například neustálé činnosti výrobců, dále pokud jste obchodník nebo pokud poskytujete služby, kterými jsou myšleny i činnosti důlní, dále pak zemědělská výroba, neustálá činnost vědecká, literární, umělecká a vychovatelská nebo činnosti učitelů, dále pak lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.

Stát se plátcem daně z přidané hodnoty můžete dobrovolně nebo povinně ze zákona. Častým důvodem je situace, kdy překročíte obrat 1,000.000 Kč, a to za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nebo např. nakoupíte služby, které jsou od zahraničí firmy, když nakoupíte od plátce DPH zboží ze zahraničí, jehož hodnota je vyšší než 326 tis. Kč atd. 

Chci firmu - neplátce DPH.

Hledám daňového poradce.

 

 

 


K tomu, abychom daň z přidané hodnoty správně vykazovali v daňovém přiznání, je nutné, abychom vedli potřebnou evidenci, tedy evidenci k DPH. Jedná se o zákonnou povinnost plátce DPH. Není to totéž, co daňová evidence. 


Daň z přidané hodnoty má sazby. Sníženou sazbu DPH a základní sazbu, které se občas mění. Sazbu DPH určuje zákon o DPH, resp. jeho příloha, kde je uveden soupis produktů se sníženou sazbou daně s tím, že v ostatních nejmenovaných případech platí základní sazba DPH.

Skupinová registrace se vám za určitých podmínek může vyplatit, například za účelem zjednodušení evidence. Samozřejmě je v takovém případě znát výhody a nevýhody, které se skupinovou registrací souvisejí. Skupinová registrace je dle našeho názoru vhodná především pro skupiny firem. Volí ji obvykle velké korporace.

 

Související položky (podle značky)

Home Blog Daňové přiznání DPH - daň z přidané hodnoty 2013 a 2014

Kontakt

 • ASCALON CZ, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 59
   
   
   
 • Praha 2 - Vinohrady
 • PSČ 120 00
 •  
   
   
 • Tel.: +420 222 760 440

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici od Pondělí do Pátku od 9:00 do 18:00 hod.