Blog společnosti ASCALON CZ
27 bře

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Zahraniční stravné na pracovní cestě od roku 2016
Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby stanovené pro zemi, ve kterém daný zaměstnanec pobude v kalendářním dni nejdéle. Za čas na pracovní cestě, strávený mimo území ČR se od 1.1.2016 poskytuje zahraniční stravné:

ve výši základní sazby, když pracovní cesta trvá déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, pokud služební cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 h, nebo déle než 5 h, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Pokud by zaměstnavatel nekrátil zaměstnanci stravné při poskytnutí stravy, jednalo by se o nadlimitní stravné, a tzn. o zdanitelný příjem zaměstnance.

Jsou upravena jednak časová pásma poskytovaného stravného, tak i souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Sazby zahraničního stravného pro rok 2016 stanovuje vyhláška o stanovení základ. sazeb zahraničního stravného.

03 říj

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Zahraniční stravné na pracovní cestě od 2012
Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec tráví v kalendářním dni nejvíce času. Za dobu strávenou mimo území České republiky se od 1.1.2012 poskytuje zahraniční stravné:

ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Nově jsou tedy upravena jak časová pásma poskytovaného stravného, tak souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Sazby zahraničního stravného pro rok 2012 stanovuje vyhláška o stanovení základních sazeb zahraničního stravného.

03 říj

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 hal. směrem dolů a od 50 hal. včetně nahoru. Zaměstnanci, kterému je zaměstnavatelem na pracovní cestě poskytnuto jídlo (snídaně, oběd nebo večeře), na které si sám nepřispívá, přísluší krácené stravné podle § 163 odst. 2. Konečná částka, která je zaměstnanci vyplacena se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Strana 1 z 2

Kontakt

 • ASCALON CZ, s.r.o.
   
   
   
 • Londýnská 59
   
   
   
 • Praha 2 - Vinohrady
 • PSČ 120 00
 •  
   
   
 • Tel.: +420 222 760 440

KDY NÁS ZASTIHNETE

Jsme Vám k dispozici od Pondělí do Pátku od 9:00 do 18:00 hod.