Vytisknout tuto stránku
03 říj

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty pro rok 2012

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 hal. směrem dolů a od 50 hal. včetně nahoru. Zaměstnanci, kterému je zaměstnavatelem na pracovní cestě poskytnuto jídlo (snídaně, oběd nebo večeře), na které si sám nepřispívá, přísluší krácené stravné podle § 163 odst. 2. Konečná částka, která je zaměstnanci vyplacena se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Změny v krácení stravného
Pokud zaměstnavatel před vysláním zaměstnance na pracovní cestu neurčil nižší hodnotu snížení stravného za poskytnutí bezplatného jídla, bude zaměstnanci poskytnuto stravné snížené o nejvyšší hodnotu stanovenou v odstavci 2 daného ustanovení, tj. o 25 % za každé bezplatné jídlo poskytnuté při pracovní cestě.