Vytisknout tuto stránku
27 bře

Zahraniční stravné na pracovní cestě od r. 2016 Doporučený

založení s.r.o. správná cesta k cíli

Zahraniční stravné na pracovní cestě od roku 2016
Stravné na zahraniční cestě se poskytuje v souladu s § 170 zákoníku práce zásadně v cizí měně. Zaměstnavatel obvykle určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného stanoveného vyhláškou. Výše stravného se vypočítá podle základní sazby stanovené pro zemi, ve kterém daný zaměstnanec pobude v kalendářním dni nejdéle. Za čas na pracovní cestě, strávený mimo území ČR se od 1.1.2016 poskytuje zahraniční stravné:

ve výši základní sazby, když pracovní cesta trvá déle než 18 hodin,
ve 2/3 výši, pokud služební cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 h, nebo déle než 5 h, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Pokud by zaměstnavatel nekrátil zaměstnanci stravné při poskytnutí stravy, jednalo by se o nadlimitní stravné, a tzn. o zdanitelný příjem zaměstnance.

Jsou upravena jednak časová pásma poskytovaného stravného, tak i souběh tuzemského a zahraničního stravného v jednom dni. Sazby zahraničního stravného pro rok 2016 stanovuje vyhláška o stanovení základ. sazeb zahraničního stravného.

 

Zahraniční stravné 2016 - základní sazby stravného

Země Měna Základní sazby
zahraničního stravného
Belgie EUR 45
Bosna a Hercegovina EUR 35
Bulharsko EUR 35
Černá Hora EUR 35
Dánsko EUR 50
Estonsko EUR 40
Finsko EUR 45
Francie EUR 45
Chorvatsko EUR 35
Irsko EUR 45
Island EUR 55
Itálie, Vatikán a San Marino EUR 45
Kypr EUR 40
Lichtenštejnsko CHF 60
Litva EUR 40
Lotyšsko EUR 40
Lucembursko EUR 45
Maďarsko EUR 35
Malta EUR 45
Monako EUR 45
Německo EUR 45
Nizozemsko EUR 45
Norsko EUR 55
Polsko EUR 35
Portugalsko, Azory EUR 40
Rakousko EUR 45
Rumunsko EUR 35
Rusko EUR 45
Řecko EUR 40
Slovensko EUR 35
Slovinsko EUR 35
Srbsko EUR 35
Španělsko EUR 40
Švédsko EUR 50
Švýcarsko CHF 75
Turecko EUR 40
Ukrajina EUR 45
Velká Británie GBP 40
Čína EUR 45
Indie EUR 40
Japonsko USD 65
Kanada USD 50
USA USD 55